Veilig en gezond

Welkom in Aan het IJ handig om te weten

Veilig en gezond

Een comfortabel systeem maakt je leven een stuk aangenamer maar veiligheid en gezondheid staat natuurlijk voorop. Veel kan je zelf doen om risico’s te beperken of voorkomen.

Gasloos

Omdat je geen gasaansluiting meer hebt, hoef je je ook geen zorgen te maken over rookgasafvoer, gas lekkages, open vuur, explosiegevaar of koolmonoxide.

Elektrisch koken zal de enige optie zijn. Dat is veel sneller, nauwkeuriger te regelen, schoner en veiliger vergeleken met koken op gas.

Een gasgestookte sfeerhaard is geen optie meer maar alternatieven, elektrisch of anders, zijn inmiddels ruim te verkrijgen.

Veiligheid voor alles

Ons energiesysteem werkt met lagere temperaturen en verbranden aan warme verwarmingsleidingen en/of radiatoren zoals veelal het geval bij een gasketel is niet mogelijke en de kans op ongelukken daarmee minimaal.

Warm waterinstallaties

Voor warmwatergebruik levert het waterleidingbedrijf koud water aan. In de DRIES-box kan hiervan warm water worden bereid.

Mede verantwoordelijk

Het waterleidingbedrijf is verantwoordelijk voor drinkwater en de kwaliteit ervan. Meestal beschouwt het waterleidingbedrijf de watermeter als het leveringspunt. Na het leveringspunt bepalen de gebruiksomstandigheden de kwaliteit van het drinkwater. U bent als bewoner dus medeverantwoordelijk voor de waterkwaliteit.

Beperkt houdbaar

Water in een leidingwaterinstallatie is beperkt houdbaar. Als water lang stilstaat of wanneer de temperatuur 25°C komt kan dit de kwaliteit negatief beïnvloeden.
Water kan dan anders ruiken of smaken, of een andere kleur hebben. Ook de kans op bacteriën zoals bijvoorbeeld de Legionellabacterie stijgt.

Weinig gebruikte tapkranen

Sommige tapkranen worden minder dan eens per week gebruikt. Het is verstandig deze elke week door te spoelen, zowel de koud- als warmwaterkranen. Gewoon de kraan opendraaien en een halve minuut laten lopen.

Vakantie

Na een wat langere afwezigheid is het verstandig om op een aantal tapkranen het koude en warme water een minuut lang te laten stromen, vooral bij de tapkranen waarvan je het water kunt binnenkrijgen door het inademen van kleine waterdruppeltjes (verneveling). Vooral de Legionellabacterie verspreidt zich via verneveling.

Tuinslang

Spoel in de zomer de tuinslang even door voor je gaat water geven of een kinderbadje gaat vullen. Een tuinslang die in de volle zon hangt kan flink opwarmen, wat kan zorgen voor extra ontwikkeling van bacteriën.

Ventileren

Ventileren is belangrijk en noodzakelijk voor je gezondheid. Aanwezige ventilatieroosters moeten dag en nacht open staan. Hang je bijvoorbeeld een (rol)gordijn op, zorg dan dat er bovenaan over de volle breedte een luchtspleet is van minimaal 5mm. Zo kan de lucht toch worden ververst. Het luchten van vertrekken voor minstens 15 minuten is tevens aan te bevelen.

Door te ventileren en luchten voorkom je bijvoorbeeld schimmel en fijnstof waarbij 0vermatig vocht de vertrekken kan verlaten.

Doe-het-zelf

Een aantal tips voor doe-het-zelvers:

Gebruik in leidingwaterinstallaties alleen materialen met Kiwa-Keur. Dop nooit leidingen zomaar af. Probeer de gehele leiding te verwijderen door deze af te doppen zo dicht mogelijk bij de hoofdleiding. Een afgedopte leiding bevat stilstaand water waarin bacteriën kunnen gaan groeien.

Laat je adviseren door een erkend installateur over alle werkzaamheden aan (binnen)installaties zodat (terugstroom)beveiligingen niet ontbreken en er geen gezond- en veiligheidsrisico’s voor je jezelf of voor anderen kunnen ontstaan.

De DRIES-box , bovenste gedeelte incl. de warmtemeter, is eigendom van Warm Aan het IJ. Géén enkele werkzaamheden/aanpassingen mogen hieraan worden verricht.  Bij wijzigingen/aanpassingen/uitbreidingen aan de verwarming dan wel koeling zijn de Aansluitvoorwaarden van toepassing en dienen wijzigingen/aanpassingen/uitbreidingen altijd bij Warm Aan het IJ worden voorgelegd.

Spijker, schroef of boor nooit in vloeren want niet alleen het verwarming- en koelwater van uw vertrekken stroomt door de vloer maar er is ook een open verbinding met de centrale installatie en (binnen)installaties van mede-afnemers. Bij veroorzaakte lekkage bent u verantwoordelijk voor de veroorzaakte schade en tevens voor de verloren gegane waterhoeveelheid en diens aanwezige energie. Zie hiertoe ook de Algemene Voorwaarden.