Energiemeter

Gebruiksgemak DRIES in je woning

Energiemeter

Linksboven in de DRIES-box bevindt zich de energiemeter. Deze
registreert warmte, koude en het warme water die je in de woning verbruikt.

De energiemeter berekent het warmte- en koudeverbruik door meting van de hoeveelheid geleverd verwarming- of koelwater.
Tevens meet de energiemeter de afgenomen hoeveelheid warm water.
De meterstanden kunnen op de energiemeter worden afgelezen en door ons op afstand worden uitgelezen. Wij kunnen hierdoor je verbruik en het goed functioneren van de meter regelmatig controleren en de verbruiken ook presenteren op je persoonlijke portal.


Als je denkt dat ondanks de nauwkeurige metingen toch iets niet klopt, lees dan onze Algemene leveringsvoorwaarden en volg de procedure die daarin beschreven staat.

De verbruiksmeter in de woning is als onderstaand weergegeven.
Meternummer: het serienummer van de meter begint vaak met S/N, gevolgd door 8 cijfers. Dit nummer is relevant bij het sluiten van het leveringscontract en bij verhuizen.

Uitlezing display DRIES-Box

Hieronder zie je een uitleg in afbeeldingen, over het uitlezen van de meterstanden vanaf de energiemeter in de DRIES-box.
Het uitlezen van de meter doe je door de linker zwarte knop in te drukken.

Je kunt je meterstanden ook vinden in MijnDossier.

E1 = Meterstand warmte

E3 = Meterstand koude

m3 (niet relevant)

h (niet relevant)

t1 = aanvoertemperatuur

t2 = retourtemperatuur

t1-2 = verschil aanvoer-/retourtemperatuur

l/h = actueel geleverde hoeveelheid verwarming of koelwater

kW = geleverde vermogen verwarming of koeling

m3 = uw warmwaterverbruik

(niet relevant)

(niet relevant)

(niet relevant)

(niet relevant)

(niet relevant)

(niet relevant)